INFRALIFE ®

je modulárny informačný systém pre železničné a dopravné spoločnosti. INFRALIFE® pokrýva potreby všetkých zainteresovaných strán a oblastí v rámci železničných a dopravných spoločností: ako sú: Manažment Infraštruktúrneho Majetku, Manažment prevádzky, Údržba a správa služieb, Obchodné oddelenia, GIS, Vrcholový manažment. INFRALIFE® súčasne integruje dáta z existujúcich systémov: ako sú ERP systémy (napr.SAP), GIS, diagnostické systémy, systémy na správu dokumentov, prevádzkové systémy, mobilné aplikácie, reportovacie systémy.

Základné vlastnosti:

 •  Štandardný softvér: tzv. Best Practice prednastavený systém, jednoducho konfigurovateľný
 •  Určený a vyvinutý výhradne pre železničné a dopravné spoločnosti: osvedčený model dát, ktorý je v súlade s medzinárodnými pravidlami a nariadeniami
 •  „Odvetvová vizualizácia“: integrácia s GIS a s atlasom – sieťou ciest dopravy respektíve sieťou lineárnych zariadení
 •  State of the Art technology: HTML5, 3-tier, web services (SOA), mobile device
 •  Jednoduchý, ľahko konfigurovateľný s možnosťou jednoduchého prispôsobenia a rozšírenia fukcionality požiadavkám konkrétnej železničnej alebo dopravnej spoločnosti

Prečo softvér na správu majetku INFRALIFE®?

 •  Digitálna transformácia spoločnosti
 •  Efektivita prevádzkových nákladov
 •  Optimalizácia investícií v heterogénnom prostredí
 •  Nároky na spoľahlivosť a bezpečnosť infraštruktúry
 •  Centralizácia informácií a príprava na Industry 4.0

Aké sú dôvody pre investíciu do IS - INFRALIFE®?

 •  Centrálne a spoľahlivé riešenie pre správu dát o majetku a uloženie dát z meraní a smart assetu
 •  Transparentné plánovanie údržby a sledovania nákladov – Predictive Maintenance
 •  Automatizácia = Workflow pre riešenie incidentov
 •  Analytické možnosti - sledovanie dopadov výluk a mimoriadnych situácíi na tratiach
 •  Vizualizácia informácií v železničných mapách pre lepšie rozhodovanie
 •  Správa IT aplikácií a IT konsolidácia
 •  Organizačné potreby
 •  „Brain Drain“