Správa Kmeňových Dát

Železničná sieť

Železničné siete sú komplexnejšie systémy, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Navrhujú, stavajú, prevádzkujú a udržiavajú ich rôzne zainteresované strany. Rozhodujúce je, aby boli základné podnikateľské subjekty nezameniteľne definované. INFRALIFE® prichádza so stabilnou a výkonnou reprezentáciou siete – na úrovni trasy aj trate. Sieťový model je v súlade s definíciami UIC.

 

Železničný register majetku

Najmodernejší register majetku poskytuje digitálne dvojičky pre všetky objekty infraštruktúry. Zahŕňa všetky technické oblasti – od stavebných konštrukcií až po železničné podsystémy. Tieto pasporty majetku sú kľúčové pre úspešnú správu majetku. V INFRALIFE® je všetok majetok infraštruktúry plne historizovaný a správne popísaný svojimi technickými vlastnosťami. Podporované sú liniové aj geografické referencie.

 

Správa líniového majetku

INFRALIFE® poskytuje základné funkcie potrebné pre správu liniového majetku. Liniové komponenty – ako sú napr. koľajnice a spojky – vyžadujú pokročilé metódy, ako je dynamická segmentácia. Okrem toho softvér zvláda témy ako nominálna geometria trate a topológia trate. Takéto schopnosti sú nevyhnutné pre efektívnu správu majetku železníc.