Správa Životného Cyklu

Údržba

INFRALIFE® podporuje stratégie údržby založené na čase a stave majektu ( „time and condition-based maintanance“ ). Pre efektívne plánovanie a vykonávanie práce využíva softvér „lean“ prístup: práce je možné automatizovať. Všetky pracovné lístky („work tickets“) sú zaznamenané v servisných rezervačných – nevybavených záznamoch. Servisné tímy majú priamy prístup k týmto nevybaveným úlohám a zaznamenávajú stav realizácie prác. Softvér tiež poskytuje správu defektov a porúch celého líniového majektu

 

Prevádzka

Každodenná rutina je neustále prerušovaná neplánovanými incidentmi a poruchami. INFRALIFE® poskytuje modul na riadenie takýchto prevádzkových incidentov. Dispečeri zaznamenávajú prijaté informácie a odovzdávajú poruchové lístky ( failure tickets) údržbe. Obmedzenia kapacity, ako sú staveniská a úseky s nízkou rýchlosťou, sú tiež centralizované. Softvér umožňuje implementáciu pracovných tokov schvaľovania a schvaľovania

 

Sledovanie stavu

Bezpečnosť musí byť zaistená pravidelným meraním koľaje, výhybiek a iných komponentov trate. Inteligentná senzorová technológia zároveň rýchlo napreduje. INFRALIFE® je navrhnutý na integráciu a prezentáciu takýchto údajov. Vďaka tomu je možné vopred odhaliť anomálie na majektu a vznikajúce narušenia. Alarmy je možné postúpiť do správy údržby.

 

Mobilná App pre pracovníkov údržby

Mobilná aplikácia INFRALIFE® podporuje technikov a servisný personál pri ich každodennej práci v teréne. Používatelia majú na cestách povolený prístup k pracovným lístkom, údajom o majetku, histórii údržby a k relevantným dokumentom. Aplikácia tiež umožňuje zaznamenávať defekty a poruchy, stav vykonávania prác a spotrebu času. Mobilná aplikácia je dostupná pre IOS aj Android.