Vizualizácia a Reporting

Manažérske Reporty

INFRALIFE® poskytuje kľúčové výkonnostné ukazovateľe údržby a prevádzky. Reporting stavu siete zahŕňa benchmarking naprieč typmi majetku a sieťovými líniami, prognózu investícií, nevybavené investície a analýzu starnutia – opotrebovania majetku . Softvér tiež poskytuje komplexné fakty a čísla o inventarizácii majetku a výkone údržby.

 

Mapa trás

INFRALIFE® poskytuje grafickú liniovú mapu trasy, čím podporuje technikov pri zbere informácií spôsobom, na ktorý sú zvyknutí. V minulosti sa to robilo ručne na nekonečných pásoch papiera, ktoré boli viackrát preložené. Spoločnosť 3Binfra sprístupnila tieto informácie v modernom softvérovom formáte. Tento výkonný nástroj prichádza s veľkým množstvom informačných kanálov - osvedčených postupoch ( best practices )

 

Železničná GIS

INFRALIFE® tiež poskytuje GIS modul pripravený na použitie, ktorý bol navrhnutý pre potreby železničnej infraštruktúry. Táto voliteľná aplikácia sa integruje s ostatnými modulmi a je pripravená na použitie. Používatelia získajú prehľad o problémoch, nedostatkoch, staveniskách, výlukách trás, poruchách či dokonca vlakoch. Štandardné funkcie GIS – ako je meranie, úprava, vyhľadávanie a tlač – sú zahrnuté. Tento výkonný nástroj prichádza s veľkým množstvom informačných kanálov osvedčených postupoch ( best practices )