Služby

Obchodné analýzy

Naše projekty majú vždy veľký vplyv na zákaznícke procesy. Zavádzanie softvéru v železničných organizáciách je presne naša zručnosť. V úzkej spolupráci s kľúčovými používateľmi vypracujeme plán, ktorý najlepšie vyhovuje očakávaniam zákazníkov. Na základe solídnych vlastností produktu a produktovej dokumentácie je možné INFRALIFE® implementovať „krok za krokom“, aby sme dosiahli najlepšie riešenie a podchytili všetky zainteresované strany od samého začiatku projektu.

 

Lokalizácia

Lokalizácia produktu do slovenského jazyka a prispôsobenie terminológie požiadavkam zákazníka .

 

Vedenie projektu implementácia

Odborné vedenie projektu implementácie produktu INFRALIFE® . Metodiku realizácie projektu vždy prispôsobujeme organizácii zákazníka. Zvyčajne sa riadime agilným prístupom. Projekty sú rozdelené na zvládnuteľné časti: každý míľnik je definovaný tak, aby vytvoril skutočnú obchodnú pridanú hodnotu pre zákazníka. Výhody sú k dispozícii v skorom čase: prvé „Spustenie naživo“ je hneď po spustení projektu – a nie na konci dlhého projektu.

 

Nastavovanie systému

Každá železničná organizácia má svoje špecifiká, ktoré sú väčšinou spôsobené sieťou, ktorú prevádzkuje. Aj keď INFRALIFE® prichádza s obsahom osvedčených postupov ( best practices) , venujeme čas prispôsobeniu nášho softvéru charakteristikám zákazníka. Spoločne definujeme ďalšie typy majektu a implementujeme všetky technické informácie, ktoré zodpovedajú potrebám zákazníka. Pokiaľ ide o riadenie životného cyklu, organizácia procesov zákazníka je modelovaná komplexne v rámci softvéru.

 

Migrácia Dát

3B infra poskytuje systémy na kľúč: počiatočnú migráciu dát považujeme za kľúčovú súčasť procesu implementácie. V minulosti železnice zbierali množstvo údajov rôznymi spôsobmi: teraz je čas poskladať puzzle. Ako špecializovaní odborníci na železnicu rozumieme vašim datam a pracujeme spoločne na podrobnom pláne migrácie údajov. Kombinácia našich osvedčených postupov a našich softvérových konceptov vám pomáha dosiahnuť lepšiu kvalitu údajov.

 

Integrácia systému

INFRALIFE® považujeme za integrálnu súčasť celkového IT riešenia zákazníka. Správa líniového majketu nikdy nie je podporovaná iba jedným softvérom. Preto pripájame INFRALIFE® k existujúcemu softvéru ako ERP, GIS, DMS alebo diagnostickému a výstražnému softvéru. Pevne veríme v stratégiu „Best-of-Breed“. Pre integračné úlohy poskytujeme osvedčené štandardné koncepty – to šetrí rozpočet zákazníkov.

 

Školenie

Školenie zákazníkov je súčasťou našej stratégie. V riešeniach 3Binfra ponúkame súbor štandardných školení, ktoré prispôsobujeme individuálnym potrebám. Tieto školenia pokrývajú celú škálu nášho produktu: správu systému, integráciu, školenia používateľov pre správu a údržbu majetku. Kurzy poskytujeme na diaľku, u zákazníka, ako aj vo vlastných priestoroch v Bratislave.

 

Testovanie

3B infra využíva testované a všeobecne používané knižnice v systéme INFRALIFE®. Presne podľa modulárneho princípu sa vyvíjajú transparentné softvérové ​​systémy, ktoré sa dajú ľahko testovať a udržiavať a možno ich flexibilne rozširovať.